Отговорност

В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Тетевен в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив и териториално балансиран икономически растеж.

В края на четвъртата година от управленския ми мандат, отговорно мога да кажа, че Община Тетевен прави малки, но сигурни крачки към социално – икономическо развитие, ръководейки се от принципите на открито управление и прозрачност на процесите, законосъобразност и целесъобразност, диалогичност и партньорство, както и от финансова стабилност и дисциплина.