В началото на първата година

Община Тетевен бе изправена пред фактически колапс в момента, в който стартира моя мандат и не е пресилено да кажа, че аз и моят екип трябваше да вземем спешни извънредни мерки, за да се справим със състоянието й. Имахме наложени тежки финансови корекции по проекти на предишното ръководство в размер на 5 милиона лева. Заради недобре свършена работа и чужди грешки, ние трябваше да търсим спешни решения и начини за погасяването на тези огромни задължения. Общината бе  част от „черния“ списък на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние. Веднага след началото на мандата започнаха да постъпват настойчиви искания и нотариални покани за изплащане на дължимите суми към фирмите-изпълнители по споменатите проекти.

Общината бе изправена пред запор на сметките и блокиране на дейността й, което означаваше блокиране на издръжката на детските градини, социалните заведения, сметосъбирането, осветлението,  изпълнението на капиталовата програма. Това щеше да засегне изключително много хора и дейности, представете си наистина размерите на катастрофата, за която говоря.

Изготвихме План за финансово оздравяване на общината, който беше одобрен от Министерството на финансите /МФ/ и с който поехме сериозен ангажимент за намаление на разходите и увеличаване на приходите на общината. На базата на това МФ ни отпусна временен безлихвен заем за погасяване на част от задълженията. Взехме дългосрочен заем от ФОНД „ФЛАГ“ за покриване на финансови корекции.

Носи ми удовлетвореност фактът, че след толкова усилена работа, в началото на 2018 г. община Тетевен отпадна от списъка на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние, а в края на 2018 година успяхме да изчистим и всички просрочени задължения, наследени от предходното общинско ръководство.