Д-р Мадлена Бояджиева на срещата в шивашкия цех на фирма ,,Четпром“ ООД: Радвам се, че тук вече работят над 100 човека

Кандидатът за кмет на община Тетевен за втори мандат от ПП ГЕРБ – д-р Мадлена Бояджиева, се срещна с хората, работещи в шивашкия цех на фирма ,,Четпром“ в Тетевен. През 2018 г. мажоритарен собственик на фирмата стана фирма „Калинел“ ЕООД  от гр. Троян, която разшири дейността на фирмата с ново производство на текстилни изделия: ,,През мандата ми, аз и моят екип, си поставихме за цел да привлечем инвеститор в общината, който да разкрие нови работни места и хората да не се налага да изминават ежедневно километри, като пътуват в друг град, за да си изкарват прехраната. Беше ни трудно, но не се отказахме и успяхме да осъществим целта си. Радвам се, че тук  работят вече над 100 човека“.

На срещата присъства и инж. Марин Радевски – управител на ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД, който изказа подкрепата си за кандидатурата на д-р Бояджиева.

През 2016 г. ОбС-Тетевен взе решение за приватизация на общинско предприятие ,,Четпром“ – Тетевен като постави условия, които да бъдат изцяло в полза на местната общност: да се запазят съществуващите работни места и предметът на дейност на предприятието, да се направят инвестиции в размер не по-малко от 800 хил. лв., да се разшири дейността с ново производство и се разкрият най-малко 250 нови работни места. След двегодишни съдебни процедури, поради обжалване на тези условия от страна на една от фирмите кандидати в конкурса, Върховният административен съд излезе с решение, че условията, които ОбС-Тетевен е поставил, са изцяло в полза на местната общност и са законосъобразни. Беше избрана фирма ,,КАЛИНЕЛ“ ЕООД, която отговаряше на конкурсните условия и която даде оферта с по – изгодни условия, от тези, които ОбС беше заложил.

,,Докато това стане факт, имаше доста спекулации за затваряне на фирмата. Това не беше вярно и не се случи, тъй като условията на договора са изцяло в полза на хората от града и общината, а именно запазване и развиване на производството на четки, запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места, което за мен като кмет, беше от изключителна важност. В момента се извършва и ремонт на сградата, което също беше заложено при подписване на договора“ – добави д-р Бояджиева.

На срещата д-р Бояджиева представи кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ и Програмата си за управление на община Тетевен мандат 2019 – 2023 г., в която отново е заложено да се създадат благоприятни условия за бизнеса и привличане на нови инвеститори:

1. Създаване на система от преференции за бизнеса и включването им в законовата рамка на Община Тетевен;

2. Поддържане на добра за бизнеса данъчна среда;

3. Подобряване на публичните и административни услуги за бизнеса и  определяне на персонален отговорник от екипа на общинска администрация за подпомагане на инвестиционните намерения в района;

4. Ефективна дейност на Консултативния съвет по местно икономическо развитие;

5. Използване на публично-частни партньорства като инструмент за стимулиране на бизнеса и за разкриване на нови работни места;

6. Обвързване на професионалното образование с потребностите на местната икономика чрез засилване на връзката „Училище – Бизнес – Община“ – Продължаване на положителната тенденция за стимулиране на дуалното обучение с цел подсигуряване на квалифицирана работна ръка и намаляване на младежката безработица.