Д-р Мадлена Бояджиева представи програмата си за управление на община Тетевен пред жителите на с. Гложене

Д-р Мадлена Бояджиева представи програмата си за управление на община Тетевен мандат 2019 г. – 2023 г. пред жителите на село Гложене. Тя беше заедно с кандидата за кмет на селото и кандидатите за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ.

И преди четири години, и сега заявих, че ще работя активно не само за града, но и за селата в община Тетевен. Само за изминалата 2018 г. за основни ремонти на улици тук бяха изразходени над 43 хил. лв., а за текущ ремонт – над 12 хил. лв., каза д-р Бояджиева.

Тя отбеляза още, че в църквата бе извършен ремонт с отпуснати средства от Дирекция ,,Вероизповедания“ при МС. А през 2019 г. беше одобрен проект по ПУДООС на стойност почти 10 хил. лв. за облагородяване на центъра на селото.

На срещата бяха обсъдени проблемите, въпросите и предложенията на гложенци. Част от тя бяха свързани с рекултивацията на старото общинското сметище в Гложене, за стадиона, за ремонта на покрива на местното читалище, които през следващия мандат трябва да бъдат решени.