Д-р Мадлена Бояджиева: Всяко мое решение се е основавало на опита и принципите, които притежавам, както и на това – да бъде в интерес на жителите на община Тетевен

Д-р Мадлена Бояджиева – кандидат за кмет на община Тетевен за втори мандат – се срещна с жителите на Долни край, кв. ,,Козуря“, кв. ,,Обединение“ и кв. ,,Козница“ в града. С постигнатите резултати в Тетевен, тя застана уверено пред тях, отново да поиска тяхната подкрепа: ,,В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Тетевен в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив и териториално балансиран икономически растеж. За мен беше голяма отговорност да ръководя своя роден град и общината през тези 4 години. Въпреки всички трудности и препятствия по пътя, смятам, че успях да покажа на всички Вас, че имам както волята, така и амбицията и борбеността, с които да направя промяната възможна“.

На територията на града се извършиха много ремонти, които изцяло промениха облика на Тетевен. Освен прекрасната централна градска част, главната улица ,,Иван Вазов“, тротоарите и страничните улици, екипът на д-р Бояджиева наблегна и на поетапно сменяне на водопроводната мрежа. Улица ,,Иван Вазов“ е с изцяло подменен водопровод, частично се подмени и водопровода по ул. ,,Димитър Благоев“, а в момента се изпълнява мащабен проект, който обхваща ул. ,,Емил Марков“ ниска и висока зона, както и прилежащи улици към нея. Средствата, в размер на 1 200 000 лв., бяха отпуснати в края на 2018 г. с постановление на Министерски съвет. Тогава правителството отпусна и още 500 000 лв. за асфалтиране на улици.

Д-р Бояджиева отговорно заяви, че: ,,Подмяната на водопровода по улицата вече е факт. Сега предстои полагане на бордюри, тротоари и асфалтиране. Водопроводната мрежа на територията на града е остаряла и амортизирана и се характеризира с чести аварии. Аз и екипът ми не спирахме да търсим начини за справянето с този проблем, ще продължим да следим за нови възможности за отпускане на средства за подмяна на водопроводната мрежа и в други квартали“.

В долния край на града и в кв. ,,Обединение“ жителите се възползваха и от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като общо санираните сгради в града са 9 с близо 400 апартамента в тях.
Д-р Бояджиева добави, че в Програмата ѝ за управление на община Тетевен мандат 2019 – 2023 г. е планувано да се работи по изграждане на съвременна инфраструктура и чиста околна среда, като се предвижда в долния край на града да се изгради детска площадка, идея появила се на едно от отчетните събрания по-рано тази година. Също така да се монтират и допълнителни камери за видео наблюдение в града с цел по-голяма безопасност на жителите.

Заедно с кандидата за кмет бяха и кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ, кандидати с образование, с качества, избрали да реализират собствен бизнес в Тетевен – Мария Стойчева, Цветелина Врабевска, Емил Максимов, Иван Цветанов, Драгомир Димитров, Марин Краев, Атанас Орлинов, Георги Талов, Преслава Човканска и Теодор Василев.