Основният ремонт на ул. „Емил Марков“ продължава

Основният ремонт на ул. „Емил Марков“ продължава. След подмяната на водопровода и водопроводните отклонения, започна полагането на бордюри. Предстои изграждане на тротоари и цялостно асфалтиране на улицата.