Д-р Мадлена Бояджиева: Само през 2018 в община Тетевен са се провели над 50 културни прояви

През изминалата седмица се срещнахме с кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която ни разказа за усилията, които тя и екипът й са вложили за възстановяване на културния, спортния и обществения живот на територията на общината. Част от тези усилия са били насочени към изготвянето на културен календар, в който да има ежемесечни концерти, …

Община Тетевен с рекорден Бюджет за 2019 г. – над 22 млн. лв.

Тетевен посреща новата 2019 година с най-голям общ проектобюджет за последните години от 22 260 391 лв., което е с 5 348 431 лв. повече в сравнение с 2018г. Кметът д-р Мадлена Бояджиева коментира, че това е един добре балансиран бюджет, плод на усилията, които тя и екипът ѝ са положили през изминалата година и …

Интервю за изминалата 2018 година с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева

Специално интервю с кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева Как приключи изминалата 2018 г. за Община Тетевен? На финала сме на една трудна, но успешна година за община Тетевен. Година, в която аз и моят екип като местна власт последователно и систематично изпълнявахме успешно дейностите от местно значение, които законът е предоставил като …