Прозрачност

Водена от убеждението за публичност и прозрачност при вземането на решения, касаещи развитието на общината, смятам за свое задължение да представям публично постигнатите резултати и предприетите от мен действия. Като част от тези действия, в началото на всяка година, организирах срещи в града и населените места на общината, за да запозная хората с това – какво е извършено за съответната година и какво предстои да се осъществи през следващите.

Материализирането на високите очаквания на жителите на община Тетевен са основата, върху която ние с моя екип построихме идеите си и твърдо застанахме зад тях, стъпвайки именно на принципа за прозрачност, законност и демократичност.