Скъпи жители на община Тетевен,

д-р Мадлена Боядиева
кмет на Община Тетевен

В този сайт ще откриете по-голямата част от извършената работа от мен и екипът ми през последните години. Ще представя на вниманието Ви някои от най-големите проекти, които реализирахме, както и моменти от празничните събития и чествания, които отбелязахме заедно.

д-р Мадлена Бояджиева

В началото на първата година

Община Тетевен бе изправена пред фактически колапс в момента, в който стартира моя мандат и не е пресилено да кажа, че аз и моят екип трябваше да вземем спешни извънредни мерки, за да се справим със състоянието й. Имахме наложени тежки финансови корекции по проекти на предишното ръководство в размер на 5 милиона лева. Заради недобре свършена работа и чужди грешки, ние трябваше да търсим спешни решения и начини за погасяването на тези огромни задължения. Общината бе  част от „черния“ списък на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние. Веднага след началото на мандата започнаха да постъпват настойчиви искания и нотариални покани за изплащане на дължимите суми към фирмите-изпълнители по споменатите проекти.

Общината бе изправена пред запор на сметките и блокиране на дейността й, което означаваше блокиране на издръжката на детските градини, социалните заведения, сметосъбирането, осветлението,  изпълнението на капиталовата програма. Това щеше да засегне изключително много хора и дейности, представете си наистина размерите на катастрофата, за която говоря.

Изготвихме План за финансово оздравяване на общината, който беше одобрен от Министерството на финансите /МФ/ и с който поехме сериозен ангажимент за намаление на разходите и увеличаване на приходите на общината. На базата на това МФ ни отпусна временен безлихвен заем за погасяване на част от задълженията. Взехме дългосрочен заем от ФОНД „ФЛАГ“ за покриване на финансови корекции.

Носи ми удовлетвореност фактът, че след толкова усилена работа, в началото на 2018 г. община Тетевен отпадна от списъка на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние, а в края на 2018 година успяхме да изчистим и всички просрочени задължения, наследени от предходното общинско ръководство.

Отговорност

В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 г. се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Тетевен в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив и териториално балансиран икономически растеж.

В края на четвъртата година от управленския ми мандат, отговорно мога да кажа, че Община Тетевен прави малки, но сигурни крачки към социално – икономическо развитие, ръководейки се от принципите на открито управление и прозрачност на процесите, законосъобразност и целесъобразност, диалогичност и партньорство, както и от финансова стабилност и дисциплина.

Прозрачност

Водена от убеждението за публичност и прозрачност при вземането на решения, касаещи развитието на общината, смятам за свое задължение да представям публично постигнатите резултати и предприетите от мен действия. Като част от тези действия, в началото на всяка година, организирах срещи в града и населените места на общината, за да запозная хората с това – какво е извършено за съответната година и какво предстои да се осъществи през следващите.

Материализирането на високите очаквания на жителите на община Тетевен са основата, върху която ние с моя екип построихме идеите си и твърдо застанахме зад тях, стъпвайки именно на принципа за прозрачност, законност и демократичност.

В интерес на гражданите

За мен беше голяма отговорност да ръководя своя роден град и общината през тези години. Въпреки всички трудности и препятствия по пътя, смятам, че успях да покажа на всички Вас, че имам както волята, така и амбицията и борбеността, с които да направя промяната възможна.

Всяко мое решения се е основавало на опита и принципите, които притежавам, както и на това – да бъде в интерес на жителите на община Тетевен.

Вярвам, че положителното развитие на нашата община трябва да продължи. Защото заедно постигнахме много. Положихме основите на много положителни инициативи и промени, които очаквахте от десетилетия. Защото трябва да гледаме напред и с много желание и здрава работа да продължим започнатото.

Благодаря Ви за оказаното доверие!


Изберете година, за да видите повече от това, което се случи в общината през последните четири:

2016 | 2017 | 2018 | 2019